Proste potrawy sprawiają nam tyleż przyjemności, co wystawne uczty, gdy tylko bolesne uczucie głodu zostaje usunięte. Epikur z Samos

A ja znam ich czyny i zamysły. Iz 66,18

Jeśli natarcie posuwa się bez przeszkód - właśnie wchodzisz w pułapkę.

Habeas tibi - zatrzymaj to sobie.

Nec verbum verbo curabis reddere fidus interpres - jako wierny tłumacz będziesz uważał, aby nie tłumaczyć słowo za słowo. Horacy

Ten, kto zwycięża innych ludzi , jest tylko silny. Ten, kto zwycięstwo nad sobą samym odnosi, jest człowiekiem potężnym. Tao-Te-King

Jedną z najbardziej skutecznych pokus zła jest wezwanie do walki. Franz Kafka

Świat chce być oszukiwany, niechże więc będzie. - "Boska Komedia' Alighieri Dante (1265-1321)

Omnis castigatio contumelia vecare debet - każda nagana powinna być wolna od zniewagi.

Moc ludzka jest utkana z cierpliwości i czasu.

Żyjemy w zwariowanych czasach. Lot w Kosmos odbywa się coraz szybciej, jazda do biura coraz wolniej. Charles Lindbergh


Komentarze

INFORMACJE, OGŁOSZENIA

Nauka języka za granicą
przeglad_nauka_jezyka_zagranica.gif

Przegląd uczelni
Akademia_WSB_przeglad.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura
miniatura Akademia Ignatianum w Krakowie
Polityka Prywatności