Prawdziwą tragedią dla człowieka najczęściej nie jest niemożność dopięcia celu, ale rozczarowanie, którego doznaje po osiągnięciu tego, czego pragnął. Dlatego być mądrym życiowo to znaczy taki wybór celów, aby nie utraciły one swojej wartości, z chwilą gdy zostały osiągnięte Stanisław Czosnowski

Sapienti sat - mądremu wystrczy (jedno słowo). Plaut

Właściwie wszystkie matki są matkami wielkich ludzi i nie ich to wina, że życie później sprawia im zawód. Borys Pasternak

Na błędach człowiek uczy się rozumu.

Nieszczęśliwy człowiek ratuje się nadzieją. Menander

Omnia subiecta sunt naturae - wszystko podlega naturze. Demokryt i Epikur

Mało kto umie być starym. Francois de la Rochefoucauld

Historię ludzkości w naszym wieku ukształtowały dwa czynniki - rozwój nauk ścisłych i technologii oraz wielkie burze ideologiczne, które zmieniły losy całej ludzkości: rewolucja rosyjska oraz jej następstwa - prawicowe i lewicowe tyranie totalitarne i wybuch nacjonalizmu, rasizmu i nietolerancji religijnej. Berlin Isaiah

Pokarm podany z sercem nie stanie w gardle, jeśli jest rzucony człowiekowi w twarz, nikt nie ma z niego pożytku - ani ten kto dostał, ani ten kto rzucił. Stefan kard. Wyszyński (1901 - 1981)

Starość i młodość patrzą na życie z przeciwnych końców teleskopu: dla jednej jest ono niezmiernie długie, dla drugiej niezmiernie krótkie. Henry Ward Beecher

Żyjemy w wielkich czasach, lecz czasu coraz mniej! Wiesław Brudziński


Komentarze

INFORMACJE, OGŁOSZENIA

Nauka języka za granicą

Przegląd uczelni
boks.jpg

Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura
miniatura
Polityka Prywatności