Wielu wie wiele - nikt wszystkiego. Przysłowie łacińskie

Szkoda, że do raju jedzie się karawanem. Stanisław Jerzy Lec (pierw. de Tusch - Letz, 1909-1966)

Kto jest bardziej niemądry: dziecko, które boi się ciemności, czy mężczyzna, który boi się światła? Freehil

Prawda leży pośrodku - może dlatego wszystkim zawadza.

Gdyby miłość nie była tak ślepa, na niejedno musiałaby przymrużyć oczy.

Powodzenie nigdy nie zna miary. Seneka Młodszy

Purytanie powinni nosić dwa listki figowe na oczach. Stanisław Jerzy Lec (pierw. de Tusch - Letz, 1909-1966)

Freud powiedział, że mąż jest prawie zawsze tylko namiastką ukochanego mężczyzny, nie tym właśnie mężczyzną .

To dziwne, jak trudno wywołać echo w najbardziej pustych głowach. Stanisław Jerzy Lec (pierw. de Tusch - Letz, 1909-1966)

Ludzie radośni są silni w miłości bliźniego. Arnold Janssen

Zaprawdę nie ma na całym świecie nic piękniejszego niż widok dwóch przyjaznych dusz, które przebywając stale ze sobą, wciąż poznają swoje potrzeby i coraz większe tajemnice życia drugiej osoby. Phillips Brooks


Komentarze
Polityka Prywatności