Mężczyźni chełpią się tym czym są, kobiety czym nie są. Francoise Sagan

Echo: Oryginalność echa polega na powtarzaniu. Ścisłowski Włodzimierz

Bystrość - dusza wszelkiego czynu. Philip Chesterfield

Wcale nie jest pewne, czy ograniczenie się w sferze materialnej przyniesie spokój. Trzeba by ograniczyć jeszcze potrzeby duchowe. Akutagawa Ryunosuke (1892-1927)

Discordias solet parere communio - współwłasność zazwyczaj rodzi spory.

Beati, qui nunc fletis, quia ridebetis - błogosławieni wy, którzy teraz płaczecie, albowiem śmiać się będziecie.

Homo oeconomicus - "człowiek ekonomiczny".

Na polecenie "napisz tak lub nie" użytkownik wpisuje "tak lub nie". Prawa Murphy'ego

Libertas est potestas faciendi id, quod iure licet - wolność jest to możliwość czynienia tego, co prawnie wolno.

Najszlachetniejsi ludzie zadają sobie najgłębsze rany. Lew Tołstoj

Zaloty tak się mają do małżeństwa, jak bardzo dowcipny prolog do bardzo nudnej sztuki. William Congreve


Komentarze
Polityka Prywatności