Rwie się wątła nitka cnoty w labiryntach ochoty. Jan Sztaudynger

Demokracja to rządy brutali, temperowane przez dziennikarzy. Ralph Waldo Emerson

Logika serca jest niedorzeczna. Lespinasse Jule

Venire contra factum proprium nemini licet - ne wolno występować przeciwko temu, co wynika z własnych czynów.

Małżeństwo jest zgodne, kiedy żona panuje nad mężem, a mąż nad sobą. Zdzisław Dolatowski

Kto Boga posiada, szczęśliwy jest. Św. Augustyn (Aurelius Augustianus 354-430)

Kto nisko siedzi, nie ma skąd spaść.

Mało słów, dużo treści. Sofokles

Non omnes eadem mirantur amantque - nie wszyscy to samo podziwiają i kochają. Horacy

Warto wszystko oddać, by Boga zachować. Stefan kard. Wyszyński (1901 - 1981)

Wśród szczęku oręża milczą muzy i prawa.


Komentarze
Polityka Prywatności