Dziękuję ci za to, że "wsuwasz" swoją dłoń do mojego zabałaganionego serca i przesuwasz ją nad tymi wszystkimi głupimi i słabymi rzeczami. Zawsze je dostrzegasz, ale na światło dzienne wyciągasz tylko te piękne, promienne rzeczy, których nikt inny do tej pory nie odnalazł, bo nie szukał dość głęboko. Roy Croft

Lepiej być okrągłym kołkiem w kwadratowej dziurze niż kwadratowym kołkiem w okrągłej dziurze. Elbert Hubbard (1856 - 1915)

Nemo est iudex in propria causa - nikt nie może być sędzią we własnej sprawie.

Kochać i kochanym być to wielkie szczęście, dla którego warto żyć.

Miłość: spacer. Małżeństwo: forsowny marsz. Wincenty Styś

Manifesta non egent probatione - oczywiste nie wymaga dowodu.

Kiedy kobieta wychodzi za mąż wiele razy, nie jest żoną, jest prawną cudzołożnicą. Marcial

Ten, kto występuje w niewłaściwej sprawie, powoduje najwięcej hałasu. Sarah Margaret Fuller (1810-1850)

Obywateli nie produkuje się w fabrykach, to w rodzinie, pod sercem matki kryje się naród. Stefan kard. Wyszyński (1901 - 1981)

Chcesz mieć wroga, zrób komuś przysługę Z praw Murphy'ego.

Wszystko, co dobre, jest nielegalne, niemoralne albo powoduje tycie. Prawa Murphy'ego


Komentarze
Polityka Prywatności