Debiutuje się do samej śmierci, a i śmierć jest też debiutem. Aleksander Kumor

Abstynent - człowiek niepociągający. Karol Dusza

Są tylko dwie klasy ludzi: ci, którzy stale dzielą ludzi na dwie klasy, i ci, którzy tego nie robią. Robert Benchley

Białogłowie pstro w głowie. Przysłowie ludowe

Świat podobny jest do amatorskiego teatru, więc nieprzyzwoicie jest pchać się w nim do ról pierwszych, a odrzucać podrzędne. Wreszcie, każda rola jest dobra, byle grać ją z artyzmem i nie brać jej zbyt poważnie. Bolesław Prus

Tyle jest możliwości i dróg do Boga, ile jest ludzi. Bo Bóg ma inną drogę dla każdego człowieka. Stefan kard. Wyszyński (1901 - 1981)

Niektóre rzeczy najlepiej zostawić w pokoju. Anthony de Mello (1931 - 1987)

Gdy mężczyzna utrzymuje kilka samochodów, to jest to dla niego uczuciowy odpowiednik haremu. John Hallibarton

Potest ex casa vir magnus exire - i z (ubogiej) chaty może wyjść wielki mąż. Seneka

Błądzić jest rzeczą ludzką, kłamać demokratyczną. Mikołaj Gomez Davilla

Wszelkie stadne skupiska to azyl dla beztalenci, bez względu na to, czy są zwolennikami Sołowjowa, Kanta czy Marksa. Prawdy szukają tylko samotnicy, zrywają ze wszystkimi, którzy kochają ją niedostatecznie. Czy istnieje na świecie coś, co zasługiwałoby na wierność? Takich rzeczy jest bardzo mało. Ja uważam, że trzeba być wiernym nieśmiertelności, tej drugiej, silniejszej formie życia. Trzeba zachować wierność wobec nieśmiertelności, trzeba być wiernym Chrystusowi! Borys Pasternak


Komentarze
Polityka Prywatności