Jądro życia jest cielesne. Antoni Kępiński (1918-1972)

Człowiek nie może tak rzucać kamieniem, żeby nie trafić w Boga. Anna Kamieńska

Salus rei publicae suprema lex esto - dobro rzeczypospolitej (niech będzie, winno być) najwyższym prawem.

Brak okazji, odwagi, ochoty - powody niejednej cnoty. Jan Sztaudynger

Jako kto siać będzie, tak też będzie żął. Białobrzeski

Święci mają sympatyczne wady i niesympatyczne zalety. Jan Twardowski

Z rodzicami można wygrać tylko cierpliwością. Kleobulos z Lindos

Marzenia, które trwają nazbyt długo, nigdy nie doprowadzą do celu. Ali Ibn Abi Talib

Jedynie dwie rzeczy czynią nas szczęśliwymi: wiara i miłość. Charles Nodier

Do, ut des - daję, abyś (i ty mi) dał.

Właściwe stosunki z ludźmi to: gorliwość, ciekawość życia, uczenie się od każdego, kto coś wie i umie. Leopold Schefer


Komentarze
Polityka Prywatności