Polskę, którą zastał glinianą, drewnianą i brudną, zostawił murowaną. Jan Długosz (1415 - 1480)

Graviora manent - najgorsze dopiero nadejdzie.

Dla człowieka nie tylko świat otaczający jest zagadką, jest on nią sam dla siebie. I z obu tajemnic bardziej dręczącą wydaje się ta druga. Antoni Kępiński (1918-1972)

Gdzie ustaje modlitwa, tam przestaje istnieć chrześcijaństwo i kończy się także kapłaństwo. kard. Julius Döpfner

Największa obrona: nie potrzebować obrony. Andrzej Maksymilian Fredro

Goły nagiego nie okryje. Przysłowie ludowe

Paragraf jest rozkochany w swojej sprawiedliwości.

Śmiech, sen i nadzieja - to trzy rzeczy nam dane po to, aby osłodzić przykrości życia. Maria Dąbrowska z domu Szumska (1889-1965)

Rex regnat, sed non gubernat - król panuje, lecz nie rządzi.

Mówić - to mało, trzeba mówić do rzeczy. Szekspir

Wiersze ocalają to, co podeptane. W dobie komputerów i techniki objawiają się jako coś ludzkiego, serdecznego, co nie jest zatrute nienawiścią, złością, sporami. Wnoszą ład i harmonię. Odkażają dzisiejszą rzeczywistość. Jan Twardowski


Komentarze
Polityka Prywatności