Być człowiekiem znaczy: każdego dnia starać się być lepszym. Friedrich Dessauer

Wyrabiamy w sobie obojętność, bezwzględność, nawet pogardę i ostatecznie nienawiść wobec cierpiących, podobnie jak w świecie zwierząt spotykamy liczne wypadki zamęczania na śmierć chorych towarzyszy. Gabriel Marcel

Bosy nie stąpa po różach. Stanisław Jerzy Lec

Facta non praesumuntur, sed probantur - okoliczności faktycznych nie domniemywa się, lecz udowadnia (wymagają udowodnienia). (wymagają udowodnienia). (wymagają udowodnienia)

Aplauz to echo banałów. Bierce Ambrose

Tylu ludzi marnuje tak ogromne ilości energii na drobiazgi, że stają się nieczuli na piękno i uroki świata. Richard Carlson: Nie zadręczaj się drobiazgami

Kobiety nigdy nie są tak silne, jak wtedy, gdy uzbrajają się słabością. Iwan Aleksiejewicz Bunin (1870-1953)

Ludzie, nie tylko ci, którzy jak ja byli na katordze, ale absolutnie wszyscy, na tyłach i na froncie, odetchnęli swobodniej, pełną piersią, i w upojeniu, z uczuciem prawdziwego szczęścia rzucili się w wir groźnej walki, śmiertelnej i zbawiennej. Borys Pasternak

Trzeba zaczynać od najskromniejszego szczęścia. Wówczas przychodzi częściej. Erich Maria Remarque (właśc. Erich Paul Remark, 1898-1970)

Aures multorum clausae veritati sunt - uszy wielu są zamknięte na prawdę.

W młodości nasze szczęście jest nadzieją, w starości-rozpamiętywaniem nadziei młodości. Samuel Taylor Coleridge (1772-1834)


Komentarze
Polityka Prywatności