Niepodobieństwem jest, by coś tak naturalnego, tak koniecznego i tak powszechnego jak śmierć miało być zamierzone przez opatrzność jako zło dla człowieka. Jonathan Swift

Hoc age - rób to (zamiast mówić o tym). (zamiast mówić o tym). (zamiast mówić o tym)

Na cóż się nie odważy ślepy szał kobiecy? Seneka Młodszy (właśc. Lucius Annaeus Seneca, zw. Filozof, 4 p.n.e. ? - 65 n.e)

Krytyczna postawa wobec bliźnich nie tylko nie rozwiązuje żadnych problemów, ale wręcz przyczynia się do wzrostu wzajemnej nieufności i animozji w świecie. Richard Carlson: Nie zadręczaj się drobiazgami

Robota: Jaka robota taka zapłata. Rej Mikołaj

Dziewięć much a dziesiąty wilk na śmierć zjedzą konia. Adalberg

Nie każda klatka pozwala na swobodny oddech. Katarzyński Władysław

Ci, którzy sądzą, że pieniądz wszystko może, są zdolni wszystko zrobić, by go mieć. Dante Alighieri

Nasze namiętności często stają się naszymi nieszczęściami. Zygmunt Freud (1856-1939)

Nie ma większej pychy od pychy fachowców. Thornton Wilder

Urbem lateritiam invenit, marmoream reliquit - zastał miasto Rzym ceglane, zostawił marmurowe. Swetoniusz


Komentarze
Polityka Prywatności