Kto nie oszczędza swego rzuci się do cudzego. Przysłowie ludowe

I książki mają swój los.

Głupi potrafi w ciągu godziny zadać tyle pytań, że mądry w ciągu siedmiu lat na nie nie odpowie. Rey

Respice finem! - Zważaj na koniec! , Patrz końca

Cudowna kobieta to taka, która nie wymaga cudów.

Twoje działanie, i tylko twoje działanie, określa twoją wartość. Johann Gottlieb Fichte

Princeps maior singularis, minor universalis - wadca jest ponad innymi, ale podporządkowany ogółowi.

Działanie sztuki polega na zdolności ludzi do zarażanie się uczuciami innych ludzi. Lew Tołstoj (pisarz rosyjski, 1828 - 1910)

Precz szatanie!(Apage satanas! ). (Apage satanas! )

Breve tempus aetatis satis longum est ad bene honestumque vivendum - krótki czas życia jest dostatecznie długi, by żyć dobrze i uczciwie.

Umysły kobiece raczej analityczne niż dążące do syntezy, nie wiążą posiadanej wiedzy w jedną całość, w strukturę mniej więcej jednolitą. Znów powtórzę nie bierzmy tu pod uwagę wybitnych indywidualności (być może wcale nie jest ich mniej niż w męskiej populacji) . Wanda Krzemińska, O kobiecie dwanaście rozdziałów


Komentarze

INFORMACJE, OGŁOSZENIA

Nauka języka za granicą
JPEdukacja_220_pytania.gif

Przegląd uczelni w Polsce
WSZUiE-220_1.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura
miniatura
Polityka Prywatności