Mężczyźni chełpią się tym czym są, kobiety czym nie są. Francoise Sagan

Echo: Oryginalność echa polega na powtarzaniu. Ścisłowski Włodzimierz

Bystrość - dusza wszelkiego czynu. Philip Chesterfield

Wcale nie jest pewne, czy ograniczenie się w sferze materialnej przyniesie spokój. Trzeba by ograniczyć jeszcze potrzeby duchowe. Akutagawa Ryunosuke (1892-1927)

Discordias solet parere communio - współwłasność zazwyczaj rodzi spory.

Beati, qui nunc fletis, quia ridebetis - błogosławieni wy, którzy teraz płaczecie, albowiem śmiać się będziecie.

Homo oeconomicus - "człowiek ekonomiczny".

Na polecenie "napisz tak lub nie" użytkownik wpisuje "tak lub nie". Prawa Murphy'ego

Libertas est potestas faciendi id, quod iure licet - wolność jest to możliwość czynienia tego, co prawnie wolno.

Najszlachetniejsi ludzie zadają sobie najgłębsze rany. Lew Tołstoj

Uczynić kogoś szczęśliwym - to jakby jego życie pomnożyć i pogłębić. Amiel Henri Frédéric (1821-1881)


Komentarze
Polityka Prywatności