Ludzie kupują zwykle to, co chcą kupić, a nie to, czego potrzebują. Potrzeba jest tylko wymówką, żeby kupić, co chcemy i spać spokojnie. Adam P. Ygnasik

Cum in verbis nulla ambiguitas est, non debet admitti voluntatis quaestio - gdy w słowach nie ma żadnej dwuznaczności, nie należy podnosić kwestii woli.

Chwalą to, czego nie rozumieją.

Wszelka władza pochodzi z lufy pistoletu Jean Cocteau Takt polega na tym, by wiedzieć, jak daleko można się posunąć, by nie posunąć się za daleko. Mao Ce-Tung (1893 - 1976)

Natura dała człowiekowi liczne, bardzo różne zmysły, aby wszystkie rozkosze mogły się stawać jego udziałem. Raimondi

Ab initio - od początku.

Nie ma usłyszeć Ten, który ucho wszczepił, nie ma widzieć Ten, co stworzył oko!? Ps 94,9

Nie sztuka pokochać, znacznie trudniej wytrwać. Elizabeth Taylor

Wcześnie wykryta inteligencja jest uleczalna. Krzysztof Mętrak

Brak zajęcia nie jest wypoczynkiem. Przysłowie łacińskie

Uczucia są to banknoty w stosunkach miedzy ludźmi. Wypuszcza się je, dopóki maszyna ta działa. W końcu reprezentują one już tylko fikcyjny metal. I człowiek żyje dalej za te asygnaty. Louis Aragon


Komentarze
Polityka Prywatności