Wszystko, co osiągnął ludzki, tenże sam rozum musi rozwiązać. Edgar Allan Poe - jego kredo

Mnóstwo czasu tracimy przez ludzi przesadnie uprzejmych. Gilbert Cesborn

Jak głód najlepiej jeść gotuje, tak fatyga najlepiej ściele. Joseph Conrad

Cave, quid dicas, quando et cui - strzeż się, co mówisz, kiedy i komu.

Miłość sycić trzeba słodkimi słowy. Owidiusz

Magnum in parvo - (dosł. dużo w małym) wiele treści w krótkiej wypowiedzi

Pro domo (mea,tua) sua - w obronie swego (mego, twego) domu, we własnej sprawie. Cyceron

Jak zasiejesz, tak będziesz żął. Knapski

Kobiety nigdy nie są tak silne, jak wtedy, gdy uzbrajają się słabością. Iwan Aleksiejewicz Bunin (1870-1953)

Każdy dostaje swoją własną złotą nić i musi znaleźć własne wyjście z labiryntu. Bede Griffiths

Tylko ten nie ma przyjaciół kto sam przyjacielem być nie chce.


Komentarze
Polityka Prywatności