Jeśli kto przeleje krew ludzką, przez ludzi ma być przelana krew jego. Biblia Tysiąclecia, Księga Rodzaju, 9,6

Naród to cząstka wieczności i w nim tkwią korzenie artysty, z niego, z ziemi rodzinnej ciągnie artysta najżywotniejszą swą siłę. Przybyszewski "Confiteor"

Kto chce zdobyć człowieka, musi dać w zastaw swoje serce. Adolf Kolping

Odkrycie charakteru pisma przyjaciela na kopercie listu przyniesionego przez listonosza sprawia, że słońce rozjaśnia najbardziej pochmurny dzień. Charlotte Gray

Sztuka jest dopełnieniem natury. Novalis

Camelum videbis saltantem - (dosł. zobacz tańczącego wielbłąda) usłysz bujdy

Szkoda, że koleje losu nie mają biletów powrotnych. Jadwiga Rutkowska

Żyjemy w epoce fachowców, którzy nie interesują się swoim fachem. Peter Bichsel

Ja, Tadeusz Kościuszko, przysięgam w obliczu Boga całemu Narodowi Polskiemu, iż powierzonej mi władzy na niczyj prywatny ucisk nie użyję, lecz jedynie dla obrony całości granic, odzyskania samowładności Narodu i ugruntowania powszechnej wolności używać będę. Tadeusz Kościuszko (1746 - 1817)

Lectio brevior lectio potior - najkrótsze czytanie jest najbardziej prawdopodobne.

Trzeba nam się przygotować pierwej do śmierci, niżeli do życia. Seneka


Komentarze
Polityka Prywatności