Kto by tam się wilka bał! Ted Sears (1900 - 1958)

Trzy czwarte szaleństw są tylko głupstwami. Nicholas de Chamfort

Faszyzm jest religią, XX wiek będzie znany w dziejach jako wiek faszyzmu. - wypowiedź po dojściu Hitlera do władzy. Benito Mussolini (1883 - 1945)

Wszyscy ci, którym powaga życia posiwiła skronie, są zgodni z tym, iż ludzkie życie rozgrywa się nad przepaścią nie dającego się wyrazić cierpienia. Eduard Spranger

Kto nie ma odwagi starać się o swoje szczęście, tym samym udowadnia, że tego szczęścia nie jest wart. Carlo Goldoni (1707-1793)

W logice tkwi zawsze pierwiastek nudy. Fiodor Dostojewski

Konie nadziei pędzą galopem, natomiast osły doświadczenia jadą stępa. przysł chińskie

Żaden zawód nie jest tak bezpłodny jak zawód pisarza. Giacomo Leopadrdi

Obaj lepsi! (Ambo meliores! ). (Ambo meliores! )

Każdy człowiek ma prawo wątpić w swoje powołanie i czasem zbładzić. Nie wolno mu tylko o nim zapomnieć. Kto nie wątpi w siebie, jest niegodzien, bo ślepo wierzy w swą moc i popełnia grzech pychy. Paulo Coelho

Trzeba kochać życie, aby je przeżywać, i trzeba przeżywać życie, aby je kochać. Thornton (Niven) Wilder (1897-1975)


Komentarze
Polityka Prywatności