Praw komplementy każdej kobiecie, jaka spotkasz.

Res iudicata pro veritate habetur - wyrok raz wydany ma być niepodważalny.

Z otwartej książki - bez przygotowania. (Ad aperturam libri). (Ad aperturam libri)

Boga nie ma - jest tylko sumienie. Fjodor Dostojewski

Post scriptum (skrót: p. s). - po piśmie

Kto bierze jałmużnę, ten musi klepać pacierz. Kunysz

Inteligencja jest matką humoru. Tadeusz Konwicki "Pamflet na siebie"

Haurit aquam cribo, qui discere vult sine libro - sitem czerpie wodę, kto chce uczyć się bez książek.

Są ludzie, których uprzejmość gorsza jest od bezczelności. Antoni Czechow

Nienawiść to jedynie porażka wyobraźni. Graham Greene (ur. 1904)

Trudno jest, pracując jeno na dziełach cudzych, dokonać rzeczy bardzo doskonałych. Kartezjusz (właśc. Rene Descartes, 1596-1650)


Komentarze
Polityka Prywatności