Cudza dusza to ciemny las. Przysłowie ukraińskie

Kobieta i kraj gubią mężczyznę. Maoryjskie

Ars sine scientia nihil est - sztuka bez nauki (techniki, umiejętności) jest niczym.

Tajemnica budzi w nas dziecko. Niestety, coraz starsze dziecko. Krzysztof Mętrak

Serce: Serce samo stanowi o sobie. Molier

Raj głupców jest piekłem dla roztropnych. Mark Twain

Nie istnieją kłamstwa, a jedynie kalekie prawdy. Spinoza - Etyka

Dno jest dnem, nawet jeśli jest obrócone do góry. Stanisła Jerzy LEC

Nie oczekuj wypełnienia obowiązków od tego, kto jest pozbawoiny talentu. Tu Mu

Wady będą, dopóki będą ludzie... . Tacyt

To, co chcesz narodzić, zależy także od tego, z kim spałeś. Jan Cybis


Komentarze
Polityka Prywatności