Nieodłączną cechą organizacji takiej bazy ekonomicznej są sprzeczności. Karol Marks

Uczenie się to tylko uzupełnianie siebie. William Szekspir

Ira sine viribus vana est - gniew bezsilny (nie poparty siłą) jest próżny. Liwiusz

Tołstoj mówi, że im bardziej człowiek oddaje się pięknu, tym bardziej oddala się od dobra - jest odwrotnie. Borys Pasternak

Na początku był chaos. Hezjod

Jedyną rzeczą, której powinniśmy się bać jest lęk. Frankin Delano Roosevelt (1882-1945)

Polacy! Godzina zemsty wybiła, dzisiaj zwyciężymy albo polegniem. Piotr Wysocki (1797 - 1874)

Sequens mirabitur aetas - kolejny wiek będzie zadziwiony.

Facilius oppresseris quam revocaveris (ingenia studiaque) - (talenta i nauki) łatwiej można stłumić, niż do życia przywrócić.

Na końcu zawsze jest żniwo. Edith Sitwell

Tłum: Mechanik do panik. Fangrat Tadeusz


Komentarze
Polityka Prywatności