Drwić sobie z filozofii, znaczy naprawdę filozofować. Blaise Pascal

Quod ad ius naturale attinet, omnes homines aequales sunt - zgodnie z prawem natury wszyscy ludzie są równi.

Petersburg - to okno, przez które Rosja patrzy na Europę. Francesco Algarotti (1712 - 1764)

Dziewczyna dojrzała do małżeństwa, jak sól z przemytu - trzeba ją dobrze schować.

Kat ma zawsze złą reputację. Franz Kafka

Życie to coś, co dzieje się obok nas, gdy jesteśmy zajęci układaniem planów. John Lennon

Rozum nie jest w stanie oprzeć się głupocie. Hagiwara Sakutaro

Kogo ominęły cierpienia, ten powinien poczuwać się do obowiązku łagodzenia cierpień innych. Albert Schweitzer

Człowiek nieobyczajny nie różni się od okrutnika. Wang Czung

Ad saccum ire - pójść z torbami.

Świadomość, że nie dotrzemy do celu wędrówki, nie przeszkadza nam tak bardzo, jak brak towarzysza wędrówki. Frank Moore Colby


Komentarze
Polityka Prywatności