Jedyną miarą miłości jest miłość bez miary. Franciszek Salezy, Francois de Sales, święty (1567-1622)

Półprawda + półprawda = dwa kłamstwa. Grzegorz J. Gigol

Człowiek nie mądrzeje na starość, ale staje się ostrożny. Ernest Hemingway

Można dawać rady, ale nie można nauczyć postępowania. Francois de la Rochefoucauld

Naukę buduje się z faktów tak jak dom buduje się z cegieł, ale samo nagromadzenie faktów nie jest jeszcze nauką, podobnie jak kupa cegieł nie jest domem. Henri Poincaré

Mędrzec winien być bez skazy. Talmud

Suae quisque fortunae faber est - każdy jest kowalem własnego losu.

Amicus est tamquam alter idem - przyjaciel jest jakby drugim mną. Cyceron

Organizowanie chaosu kończy się chaosem organizacji.

Pucu! pucu! chlastu! chlastu! / Nie mam rączek jedenastu. Tylko mam dwie rączki małe, / Lecz do prania doskonałe. Maria Konopnicka (1842 - 1910)

Sztuka to ciągłe jednanie się z życiem. Mikołaj Gogol


Komentarze
Polityka Prywatności