Absolutna moralność: wszystko jest zakazane. Gabriel Laub

Człowiek tylko wówczas jest szczęśliwy, kiedy interesuje się tym, co tworzy. Erich Fromm

Cierpliwość jest gorzka, ale jej owoce są słodkie. Jean Jacques Rousseau

Zawsze wymyślamy sobie nasze dzieci.

Nie ma żadnych innych idei prócz tych, które się ucieleśniły. Witold Gombrowicz

Tak naprawdę samotni jesteśmy wtedy, kiedy sami od ludzi odchodzimy. ks. Jan Twardowski

W ludziach więcej rzeczy zasługuje na podziw niż na pogardę. Albert Camus (1913-1960)

Miecz ma zawsze dwa ostrza. Przysłowie wietnamskie

Cuius panis est, panis datur - kto ma chleb, temu jeszcze dają.

Kiedy wszystko zaczyna się walić, najlepszą rzeczą jest przetrzymać.

Sunt lacrimae rerum - są łzy rzeczy.


Komentarze
Polityka Prywatności