Trafiła kosa na kamień.

Kto o grosz nie stoi, ten szeląga nie wart. Powiedzenie polskie

Lękliwy stokroć umiera przed śmiercią, / Mężny kosztuje jej tylko raz jeden. Cowards die many tiems before their deaths, / The valiant never taste of death but once. William Szekspir (właść. William Shakespeare, 1564 - 1616)

Żyjąc odważnie, narażam się ludziom. s. 320 Zofia Kucówna - Zdarzenia potoczne

Dziecko nienawidzi tego, kto mu daje wszystko, co zapragnie. Przysłowie sudańskie

Przeznaczeniem inteligentnego człowieka jest samotność. Tadeusz Konwicki, Zwierzoczłekoupiór

Jam ze stopniów ostatnich zrzucony. Jan Kochanowski (1530-1584)

Niektórzy politycy są jak małe dzieci: wierzą, że dostaną wszystko, jeśli tylko będą głośno krzyczeć. Lady Astor

Ze strzelbą, głupcem, lwem, kotem - żarty nie po tem.

Słowa rozrastają się albo martwieją. Antoni Słonimski

Sny chorego - Rojenia. (Aegri somnia). (Aegri somnia)


Komentarze
Polityka Prywatności