Dwie rzeczy dają duszy największą siłę: wierność prawdzie i wiara w siebie. Seneka

Onus est honos qui sustinet rem publicam - obowiązek jest zaszczytem utrzymującym Rzeczpospolitą.

Jeszcze Polska nie umarła, Kiedy my żyjemy. Co nam obca moc wydarła, / Szablą odbierzemy. Marsz, marsz, Dąbrowski, / Do Polski z ziemi włoski. Za twoim przewodem Złączem się z narodem. Józef Wybicki (1747 - 1822)

Nemo est iudex in propria causa - nikt nie może być sędzią we własnej sprawie.

Pieczone gołąbki nie przyjdą same do gąbki.

Życie dzieli się na dwa okresy: w pierwszym hulamy, w drugim wygłaszamy kazania. Will Durant

Ocet to wino, które przywdziało habit zakonny. Ramon Gomez de la Serna

Słabości - imię twoje Kobieta. Helen Fielding

Rządzenie wymaga wiedzy.

Nie zmieniamy swojego zdania, tylko wyrazy w szyku.

Sine labore non erit panis in ore - bez pracy nie będzie chleba w ustach, bez pracy nie będzie co włożyć do ust.


Komentarze

INFORMACJE, OGŁOSZENIA

Nauka języka za granicą

Ogólnopolski przegląd uczelni
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura
miniatura
Polityka Prywatności