Gdy się całe życie poświęciło na szukanie prawdy, spostrzega się, że lepiej by było użyć je na czynienie dobrze. Henri Bergson

Kłopot z ideałami polega na tym, że jeśli wszystkie wprowadzasz w życie, życie z tobą staje się niemożliwe. Anthony de Mello (1931 - 1987)

Dlaczego mam słuchać serca? Bo nie uciszysz go nigdy. I nawet gdyby udawał że nie słyszysz o czym mówi nadal będzie biło w twojej piersi i nie przestanie powtarzać ci tego co myśli o życiu i świecie. Paulo Coelho

U granic człowieczeństwa przestaje chcieć być wszystkim i chce być wreszcie tym, kim jest, istota niedoskonała, niedokończona, dobra, o ile potrafi, aż po momenty okrucieństwa, i jasnowzroczna. . . aż po śmierć ślepca. Friedrich Nietzsche

Dużo rzeczy nie powstało z niemożności ich nazwania. Stanisław Jerzy Lec

Wszyscy bogowie b y l i nieśmiertelni. Stanisław Jerzy Lec

Małe drewienko zapala duże drzewo. Talmud

Summa cum laude - z najwyższym zaszczytem.

Wcześnie wykryta inteligencja jest uleczalna. Krzysztof Mętrak

Młodość jest głupia, starość nie mędrsza czasami. Molier

Simila similibus curantur - podobne leczy się podobnym.


Komentarze
Polityka Prywatności