W zakreślonych granicach ukazuje się dopiero kunszt mistrza. Johann Wolfgang von Goethe

Mam tę nadzieję, bez niej bowiem nie umiałbym żyć. Herbert George Wells

Najsprawiedliwsza opinia o większości kobiet jest obrazą dla ich wyjątków. Aleksander Świętochowski

Złorzeczenia to jedyny język rozumiany przez wszystkich programistów. Postulat Troutmana

Kto odwiedza chorego, ten pozbawia go jednej sześćdziesiątej jego choroby. Przysłowie żydowskie

Ludzie, którzy przemawiają uroczyście jak marmurowe kolumny głęboko Wyciętymi w nich napisami, okazują się często słupami, na których czas nakleja reklamowe afisze. Antoni Słonimski

Periculum in mora - niebezpieczeństwo w zwłoce.

Superficies solo cedit - to, co na powierzchni, przypada gruntowi (właścicielowi gruntu). (właścicielowi gruntu). (właścicielowi gruntu)

Iudex est lex loquens - sędzia jest mówiącym prawem.

Czasem trzeba zamilknąć, żeby zostać wysłuchanym. Stanisław Jerzy Lec (pierw. de Tusch-Letz, 1909-1966)

Senatus Populusque Romanus (skrót: S. P.Q.R). - Senat i lud rzymski (urzędowa nazwa Republiki Rzymskiej)


Komentarze

INFORMACJE, OGŁOSZENIA

Nauka języka za granicą
EF_220.jpg

Przegląd uczelni w Polsce
WSPA_online_220.png
wseit_boks.gif
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura WSPiA
miniatura
miniatura
Polityka Prywatności