Każdy człowiek nawet w cierpieniu kocha życie. Ezop

Lepsze kłamstwo, którym się co dobrego sprawi, niż prawda, którą się co dobrego zepsuje. Saadi z Szirazu

Dobroczynność i siła osobista to jedyne właściwe inwestycje. Walt Whitman

Całkowita wolność to zapomnienie o niej w ogóle. Kołda Eugeniusz

Unikaj skarżącego się na brak czasu, chce ci zabrać twój. Hugo Dionizy Steinhaus

Umarłem jako minerał i stałem się rośliną, / Umarłem jako roślina i stałem się zwierzęciem, / Umarłem jako zwierzę i byłem człowiekiem, / Czegóż mam się obawiać? / Czy poniosłem stratę umierając? Jalalu 'D-Din Rumi (sufijski poeta)

Scientiae radices amerae, fructus dulces - korzenie wiedzy są gorzkie (niemiłe), jej owoce słodkie. Arystoteles

Pragnienie śmierci i obawa przed życie mnie jest bynajmniej rzeczą godną - największą chwałą jest natomiast stawić czoło grożącym nieszczęściom. Boccaccio Giovanni (1313-1375)

Tysiąc rzeczy posuwa się do przodu, dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć do tyłu, i to jest postęp. Henri Frederic Amiel

Kto dużo gada mało robi. Przysłowie ludowe

Rzecz prosta, że prawdziwa miłość jest czymś wyjątkowym, zdarza się mniej więcej dwa albo trzy razy na wiek. Poza tym jest próżność lub nuda. Albert Camus, Upadek


Komentarze
Polityka Prywatności