Nie wystarczy mówić do rzeczy, trzeba mówić do ludzi. Stanisław Jerzy Lec (pierw. de Tusch - Letz, 1909-1966)

Sztuka stoi ponad życiem, wnika w istotę wszechrzeczy (. . . ) Przybyszewski "Confiteor"

Trza być w butach na weselu. Stanisław Wyspiański

Małe drewienko zapala duże drzewo. Sentencja żydowska

Każdy obywatel ma obowiązek umrzeć za ojczyznę, nikt nie ma obowiązku kłamać dla niej. Charles Louis de Secondat Montesquieu (Monteskiusz, 1689 - 1755)

Często wszystko jest uratowane wtedy, kiedy się pomyśli, że już zostało stracone.

Ultima ratio - ostateczny (decydujący) argument.

Kto chce wiele dobrego uczynić dla swej Ojczyzny, nie może zasłaniać sobą Boga, ale musi współdziałąć z Bogiem, Ojcem Narodów. Stefan kard. Wyszyński (1901 - 1981)

Żylibyśmy właściwie, prawdziwie i w wolności, gdybyśmy w każdej godzinie, a nawet w każdej chwili żyli przed Bogiem ze świadomością Jego obecności...

Miłość zależy od przypadku. Jednych Amor rani strzałą, innych łowi siecią. William Szekspir (właść. William Shakespeare, 1564 - 1616)

Rok dziecka jest czymś innym niż rok życia człowieka dojrzałego czy starego. Antoni Kępiński (1918-1972)


Komentarze
Polityka Prywatności