Zdarzają się w życiu przypadki, kiedy trzeba być trochę pomylonym, aby z nich znaleźć wyjście. Francois de La Rochefoucauld (1613-1680)

Onus est honos qui sustinet rem publicam - obowiązek jest zaszczytem utrzymującym Rzeczpospolitą.

Jak długo [. . . ] miłośnicy mądrości nie będą mieli w państwach władzy królewskiej [. . . ], tak długo nie ma sposobu, żeby zło ustało. Platon (właść. Arystokles, ok. 427 - 347 p. n. e)

Ad finem - do końca.

Dobra myśl w nieszczęściu - złego połowa.

Postęp jest dziełem niezadowolonych. Jean Paul Sartre

Liberum veto - dosł. wolne "nie pozwalam"

W Rzymie być, a papieża nie widzieć.

Kogo szczęście pieściło nadmiernie, tym zmiana wstrząśnie. Horacy

Umiera się nie na jakąś chorobę, lecz na całe życie. Charles Péguy

Rodzice, nauczcie się kochać! Tylko w ten sposób życie waszego dziecka będzie owocne i pogodne. Jean Paul


Komentarze
Polityka Prywatności