Nihil difficile amanti esse puto - twierdzę, że dla kochającego nic trudnego. Cyceron

Czasem łatwiej przyznać nagrodę niż rację. Stanisław Jerzy Lec (pierw. de Tusch - Letz, 1909-1966)

Świeże cierpienia zagłuszają dawne. Talmud

Niejeden mści się, zanim go skrzywdzą. Wiesław Brudziński

Miłość jest niepojęta dla tych, którzy jej nie doświadczają. Francois Rene de Chateaubriand

W życiu można liczyć tylko na samego siebie. Ale i tego nie radzę. Bernard Tristan, właśc. Paul Bernard (1866-1947)

Nie ma nic ludzkiego, co by nie mogło posłużyć za pułapkę dla ludzi. Georges Bataille

Radio to cudowny wynalazek! Jeden ruch ręki - i nic nie słychać

Fortuna favet fortibus - los sprzyja dzielnym.

Każde doświadczenie może w życiu okazać się pożyteczne, że wszystkich wydarzeń - nawet tych bolesnych - można odnieść jakąś korzyść. William Goldman: Maratonczyk

Religia jest póty religią, póki uznaje się za mądrość najwyższą i póki dla niej samej jej źródła są świętą tajemnicą. Bóstwo jest póty żywym bóstwem, póki nie ujawnimy jego ziemskiego pochodzenia. Żadna religia nie może pogodzić się ze studiującym jej pochodzenie badaczem naukowym, bo żadna nie może pogodzić się ze sprowadzeniem swych bóstw do zjawisk pochodzenia ziemskiego. Bóstwo, któremu udowodniono ziemskie pochodzenie, przestaje być bóstwem. Henryk Cunow, Pochodzenie religii i wiary w Boga


Komentarze
Polityka Prywatności