Chwila poznania swego beztalencia jest błyskiem geniuszu. Stanisław Jerzy Lec

Uczciwy człowiek nigdy się nie bogaci. Menander

Pociski smugowe - metoda sygnalizowania nieprzyjacielowi własnej pozycji.

Leges ab omnibus intellegi debant - ustawy powinny być zrozumiałe przez wszystkich.

Mówi się, że władza demoralizuje. Ale brak władzy demoralizuje całkowicie. Dean Rusk

Mężczyzna wymyślił ogień, ale to kobieta wymyśliła wzniosłą sztukę gotowania. Allegrucci I

Nie bądź, mój asie, stale w impasie. Monastyrski Andrzej

Nemo plus iuris ad alium transferre potest, quam ipse habet - nie można przenieść na drugiego więcej praw, niż ma się samemu.

Difficile est tenere quae acceperis nisi exerceas - ciężko zachować to, czego się nauczyłeś, bez ćwiczenia. Pliniusz Młodszy

Do żłobu każdy trafi, choć nie zna geografii. Jan Sztaudynger

Ratio scripta - sens pisanego słowa.


Komentarze

INFORMACJE, OGŁOSZENIA

Nauka języka za granicą
przeglad_nauka_jezyka_zagranica.gif

Przegląd uczelni
WSB_przeglad_uczelni.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura Studenci
miniatura
miniatura WSPiA
Polityka Prywatności