Pomiędzy biedą a szczęściem istnieje głęboka przepaść. Nadzieja przerzuca przez nią most, ale wisi on w powietrzu. Heinrich Leuthold

Po cóż żyjemy, jeśli nie po to, by życie czynić łatwiejszym dla siebie nawzajem? George Eliot (Mary Ann Evans, 1819-1880)

Fabulis non expletur venter - bajkami żołądka nie napełnisz.

Cum tacent, clamant - milcząc wołają. (milczenie jest wymowniejsze od mowy). (milczenie jest wymowniejsze od mowy)

Kto jest głupcem? Kto traci wszystko, co otrzymał. Talmud

Sisyphius labor - syzyfowa praca.

Zwierzęta nie znają śmiechu. Stefan Napierski

Dowcip jest przechytrzonym bólem. Kessel Martin

Na starość diabeł zamienia się w mnicha. Nikos Kazantzakis

Każda śmierć staje się ofiarą, aby ożyli inni powołani do życia i do trudu w czasie, który Bóg im naznaczył. Anna Kamieńska

Rady i zasady Nie rób samemu, co można we dwoje, Takie są rady i zasady moje.


Komentarze
Polityka Prywatności