Czas działania człowieka jest ograniczony. Pittakos

Polityka psuje charakter. Eugen Sierke

Do wzniosłych (rzeczy) poprzez (rzeczy) trudne (ciasne). (Ad augusta per angusta). (Ad augusta per angusta)

Brak dziś wierszy religijnych. Sam fakt, że pojawiła się propozycja ich wydania, świadczy o zapotrzebowaniu. Jan Twardowski

Votum separatum - (dosł. zdanie odrębne) zdanie inne niż popierane przez ogół, głos mniejszości

Non vivere, sed valere vitan - nie żyć, ale znaczyć w życiu.

Nulla res praestanior est quam scientia - żadna rzecz nie jest znakomitsza od wiedzy.

Po słowach ich poznacie, co chcieli przemilczeć. Stanisław Jerzy Lec

Bądźmy niewolnikami prawa, abyśmy mogli być wolni. Cyceron (Cicero Marcus Tullius, 106-43 p. n. e)

Przyjaciel to zdumiewający dar, drogocenny klejnot, Ty i ja możemy pomagać słońcu, aby wschodziło każdego dnia. Autor anonimowy

Quod medicina aliis, aliis est acre venenum - lekarstwo dla jednego może być trucizną dla innego.


Komentarze
Polityka Prywatności