Ambitni zajdą dalej, bo ci bez ambicji nie mają po co gdziekolwiek zachodzić, gdyż nie mając celu, pozostają w punkcie wyjścia.

Kto jest kochany przez bogów, młodo umiera. Menander

Czasem kością niezgody jest kawał mięsa. Mieczysław Michał Szargan

Co innego gadać bzdury, a co innego brać je za dobrą monetę. Winston Groom

Niewieścia żałoba tylko u pogrzebu.

Dziecko to uwidoczniona miłość. Novalis

Zając LUBI buraczki - takie jest zdanie kucharza. Stanisław Jerzy Lec (pierw. de Tusch - Letz, 1909-1966)

Jeżeli pamiętamy, że wszyscy jesteśmy pomyleni, to tajemnice znikają, a życie staje się zrozumiałe. Mark Twain

Darowanemu koniowi nie zaglądaj w zęby. Przysłowie polskie

Była wierna jak skała, lecz czasami kruszała. Jan Sztaudynger

Przyjaźń - to wyróżniająca, do określonej osoby lub określonych osób skierowana życzliwość czynna i wierna. Kotarbiński Tadeusz


Komentarze

INFORMACJE, OGŁOSZENIA

Nauka języka za granicą
przeglad_nauka_jezyka_zagranica.gif

Ogólnopolski przegląd uczelni
boks_220.gif
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura
miniatura
Polityka Prywatności