Wady wydają się zawsze bez braków. Jacek Wejroch

Kto się w opieke poda Panu swemu A całym prawie sercem ufa Jemu, Śmiele rzec może: "Mam obrońcę Boga, / Nie będzie u mnie strafszna żadna trwoga. " Jan Kochanowski (1530 - 1584)

Malum est in necessitate vivere, sed in necessitate vivere necessitas nulla est - źle jest żyć w okowach konieczności, żadna jednak konieczność nie zmusza nas do życia.

Alimenta cum vita finiuntur - alimenty kończą się wraz z życiem.

Garrula lingua nocet - gadatliwy język szkodzi.

W dżungli praw rozkwitać może tylko prawo dżungli. Jacek Wejroch

Ideałem mężczyzny jest kobieta, której nie może znaleźć. Alfred Musset (1810 - 1857)

Nie jest ważne to, co robisz, ale to, kim jesteś.

Nie zajedzie daleko, kto zamiast koni zmienia woźnicę.

Boki: Boki można zrywać, gdy się ma dobre plecy. Leszczyński Jerzy

Przy dworze wielu pochlebców. Przysłowie ludowe


Komentarze
Polityka Prywatności