Każda książka, jak głos podany przez radio, dociera tylko do tych, którzy mają tę samą długość fali.

Ex tempore - w tej chwili, natychmiast.

Qui dedit beneficium taceat, narret qui accepit - niech ten kto uczynił dobro milczy, niech opowiada ten kto je otrzymał. Seneka

Jest rzeczą obrzydliwą, do jakiego stopnia człowiek potrafi szczerze przymilić się. Karol Irzykowski

Zachowaj nas, Boże, od takich sędziów!

Jeśli chcesz być kochanym, bądź wart miłości. Owidiusz

Ludzie, którzy przemawiają uroczyście jak marmurowe kolumny głęboko Wyciętymi w nich napisami, okazują się często słupami, na których czas nakleja reklamowe afisze. Antoni Słonimski

Porządność człowieka współżyje z naiwnością. Michał Choromański

Zły los może ci odebrać bogactwa, ale nie ducha. Lucjusz Anneusz Seneka

Piękna jest tylko prawda, i tylko ona jest godna miłości. Nicolas Boileau-Despreaux (1636 - 1711)

Prawdą jest to, co wytrzyma próbę doświadczenia. Albert Einstein (1879-1955)


Komentarze
Polityka Prywatności