Im większy rozum przy młodości, tym mniejsza głupota na starość.

Quod differtur, non aufertur - co się odwlecze, to nie uciecze.

Masz zawsze o jeden wirus więcej niż sądzisz. Prawa Murphy'ego

Laur: Innym w laurach nie do twarzy. Kumor Aleksander

Nigdy człowiek nie jest tak wielki jak wtedy, gdy klęczy. Jan XXIII

Vulnerant omnes, ultima necat - wszystkie ranią, ostatnia zabija (o godzinach, napis na wieżach zegarowych). (o godzinach, napis na wieżach zegarowych). (o godzinach, napis na wieżach zegarowych)

Stracić dobrego przyjaciela, to równoczesne z utratą własnego życia. Sofokles

Hora somni (skrót: h. s). - w godzinie snu (wieczorem), napis na recepcie lekarskiej

Laudamus veteres, sed nostris utimur annis - chwalimy dawne lata, lecz żyjemy w naszych (własnymi latami). (własnymi latami). (własnymi latami)

Mam niewątpliwą ochotę na twą wątpliwą cnotę. Jan Sztaudynger

Prawa piszemy my sami, potem one rządzą nami. Jan Sztaudynger


Komentarze

INFORMACJE, OGŁOSZENIA

Nauka języka za granicą
przeglad_nauka_jezyka_zagranica.gif

Ogólnopolski przegląd uczelni
boks.gif
Wy__sza_Szko__a_Ekologii_i_Zarz__dzania_w_Warszawie_boks_220_og__lny.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
miniatura
miniatura
Polityka Prywatności