Większa mądrość znajduje się w przyrodzie, aniżeli w książkach. Bernard z Clairvaux, święty (1091-1153)

Ordery ułatwiają odróżnianie polityków od kelnerów. Erich Mende

A mari usque ad mare - od morza do morza.

Inter alia - pośród innych (rzeczy), między innymi.

Ipso facto - przez sam fakt.

Aby znać człowieka, wystarczy poznać samego siebie, aby poznać ludzi, trzeba żyć pośród nich. Stendhal (Henri Beyle, 1783-1842)

Natura zawsze była silniejsza od wychowania. Voltaire (właśc. Francois-Marie Arouet, 1694 - 1778)

Jak długo kobieta potrafi wyglądać o 10 lat młodziej od własnej córki, tak długo będzie całkowicie zadowolona. Oskar Wilde

Dzieci są mostem do nieba. Przysłowie perskie

Kobieta opętana namiętnością, dziwne doprawdy, ma twarz dziecka. Obojętnie co jest przedmiotem tej namiętności - może to być parasol. Akutagawa Ryunosuke (1892-1927)

Pomaga nam nie tyle pomoc przyjaciela, ile możność polegania na niej. Epikur (341-271 p. n. e)


Komentarze
Polityka Prywatności