Prawdopodobieństwo spotkania osoby znajomej wzrasta, kiedy znajdujemy się w towarzystwie osoby z którą nie chcemy by nas widziano. Prawo Ruby'ego

Człowiek jest tylko tchnieniem i cieniem. Sofokles

Hultaja i diabeł nie poprawi. Przysłowie ludowe

W zimie potrzebne jest ciepłe okrycie, w starości - brak zmartwień. Sokrates

Inde datae leges, ne fortior omnia posset - po to zostały dane prawa, aby silniejszy nie mógł wszystkiego.

Przyjaciół można mieć w każdym czasie - pod warunkiem, że się ich nie potrzebuje. Winston Churchill (1874 - 1965)

Czemu poza sobą szukacie szczęścia, które jest w was? Boecjusz

Nawet święta krowa potrzebuje byka. Harold Pinter

Niestety - nic co nieludzkie nie jest nam obce. Malicki Wiesław

Lepiej chyba pójść choćby kawałek dobrą drogą, niż zajść daleko, lecz źle. Platon

Pogłoska rośnie przechodząc z ust do ust. Wergiliusz


Komentarze
Polityka Prywatności