Non in solo pane vivit homo - nie samym chlebem człowiek żyje.

Panie, daj mi siłę, abym zmienił to, co zmienić mogę, daj mi cierpliwość, abym zniósł to, czego zmienić nie mogę, daj mi mądrość, abym odróżnił jedno od drugiego. Friedrich Christoph Oetinger

Kto się boi kośćmi trząść, szóstki nigdy nie wyrzuci. Przysłowie chińskie

Demokracja to najgorsza formą rządu, wyjątkiem wszystkich innych form. Winston Leonard Spencer Churchill (1874-1965)

Miłość: Miłość sama stanowi o sobie. Molier

Rumieniec i brzydkich robi pięknymi. Lessing Gothold

Pieniądze ma się po to, aby ich nie mieć. Tadeusz Kotarbiński (1886-1981)

Ludzie przestają myśleć, gdy przestają czytać. Denis Diderot (1713-1784)

Nemo timendo ad summum pervenit locum - nikt nie zdobywa szczytu bojąc się, nikt nie doszedł do celu poprzez strach. Publilius Syrus

Pan dał ci twarz, ale śmiać się to już musisz sam. Przysłowie irlandzkie

Po czterdziestce ma się taką twarz, na jaką się zasługuje. Jean Giraudoux


Komentarze
Polityka Prywatności