Im większy rozum przy młodości, tym mniejsza głupota na starość.

Quod differtur, non aufertur - co się odwlecze, to nie uciecze.

Masz zawsze o jeden wirus więcej niż sądzisz. Prawa Murphy'ego

Laur: Innym w laurach nie do twarzy. Kumor Aleksander

Nigdy człowiek nie jest tak wielki jak wtedy, gdy klęczy. Jan XXIII

Vulnerant omnes, ultima necat - wszystkie ranią, ostatnia zabija (o godzinach, napis na wieżach zegarowych). (o godzinach, napis na wieżach zegarowych). (o godzinach, napis na wieżach zegarowych)

Stracić dobrego przyjaciela, to równoczesne z utratą własnego życia. Sofokles

Hora somni (skrót: h. s). - w godzinie snu (wieczorem), napis na recepcie lekarskiej

Laudamus veteres, sed nostris utimur annis - chwalimy dawne lata, lecz żyjemy w naszych (własnymi latami). (własnymi latami). (własnymi latami)

Mam niewątpliwą ochotę na twą wątpliwą cnotę. Jan Sztaudynger

Pierwszym i najważniejszym zadaniem człowieka wobec talentów, jakie otrzymuje, jest otworzyć na nie swe ręce i przyjąć je dobrym sercem, a więc z radością i wdzięcznością wobec Dawcy. abp Stanisław Nowak


Komentarze

INFORMACJE, OGŁOSZENIA

Nauka języka za granicą
przeglad_nauka_jezyka_zagranica.gif

Ogólnopolski przegląd uczelni
boks.gif
Wy__sza_Szko__a_Ekologii_i_Zarz__dzania_w_Warszawie_boks_220_og__lny.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
miniatura
miniatura
Polityka Prywatności