Człowiek może się posunąć o wiele dalej, by uniknąć tego, czego się boi, niżby zyskać to, czego pragnie. Dan Brown, Kod Leonarda da Vinci

Nigdy nie powtarzaj udanego doświadczenia. Prawo Fetta

Jak wielka jest przenikliwość ludzkiego umysłu! Galileusz

Miał umysł otwarty, niestety na przestrzał. Stanisław Jerzy Lec

W czasie najdłuższego nawet pokoju nie wygłasza się tylu bredni i fałszów, co podczas najkrótszej wojny.

Nie płaci się za zamiary, lecz za pracę, którą wykonano. Mencjusz

Wolność jest to prawo czynienia wszystkiego tego, na co ustawy pozwalają. Charles Louis de Secondat Montesquieu (Monteskiusz, 1689 - 1755)

Okropne jest to, że nie można ani żyć z kobietami, ani bez nich. George Byron

Argumenta non numeranda, sed ponderanda sunt - argumentów (dowodów) nie należy liczyć, lecz ważyć.

Facta loquuntur - (dosł. fakty krzyczą) fakty mówią same za siebie

Periculum in mora - niebezpieczeństwo w zwłoce.


Komentarze
Polityka Prywatności