Tylko ofiara jest większa od służby. Reinhold Schneider

- Słabość natury, którą przypisujemy bliźniemu, jest tak samo urojona, jak słabość naszej natury. Marcel Proust (1871-1922)

Nikt nie jest samotną wyspą. John Donne (1572 - 1631)

Experientia optima magistra est - doświadczenie jest najlepszym nauczycielem.

Wymowa: I milczenie ma odcienie. Fangrat Tadeusz

Dobry człowiek jest zawsze naiwny. Marcjalis

Nie nazywaj rozkoszy, bo ją nazwanie płoszy. Jan Sztaudynger

Wszystko zależy od sposobu (tonu, intonacji) powiedzenia.

Żyj z ludźmi, jakbyś był widziany przez Boga, z Bogiem rozmawiaj, jakbyś był słuchany przez ludzi. Seneka

Nie ma usłyszeć Ten, który ucho wszczepił, nie ma widzieć Ten, co stworzył oko!? Ps 94,9

Odpowiedzialni jesteśmy nie tylko za to, co robimy, lecz i za to, czego nie robimy.


Komentarze

INFORMACJE, OGŁOSZENIA

Nauka języka za granicą
przeglad_nauka_jezyka_zagranica.gif

Przegląd uczelni
WSPA_online_220.png
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura wydział Wzornictwa, autor: Agnieszka Liberda
miniatura Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus WUM przy ul. Lindleya
Polityka Prywatności