Czasami warto znosić wszystkie wady małżeństwa, aby mieć jednego przyjaciela w świecie skażonym obojętnością. Erica Jong

Prócz skrawka natychmiastowej chwili cały świat składa się z tego, co nie istnieje. Karol Irzykowski

Czym staje się diabeł, kiedy przestaje Wierzyc w Boga? Stanisław Jerzy Lec (pierw. de Tusch - Letz, 1909-1966)

Przyjaźń przez współczucie i współudział łagodzi nieszczęście. (Adversas res leviores facit amicitia partiens communicansque). (Adversas res leviores facit amicitia partiens communicansque)

Nic nie może być gorszego od złych języków. Terencjusz

Siła moralna bardziej niż liczba decyduje o zwycięstwie. Napoleon Bonaparte

Żona uczciwa ozdoba mężowi I najpierwsza podpora domowi. Jan Kochanowski (1530-1584)

O tobie mówi bajka pod zmienionym imieniem. Horacy, Quintus Horatius Flaccus (65-8 p. n. e)

Kiedy wróg koncentruje siły, przygotuj się do ataku, kiedy jest mocny - unikaj go. Tu Mu

Powinno być utworzone niepodległe państwo polskie, które winno obejmować ziemie zamieszkałe przez ludność bezspornie polską, mieć zapewniony wolny i bezpieczny dostęp do morza, jego niezawisłość polityczna, gospodarcza oraz całość terytorialna winna być zagwarantowana układem międzynarodowym. Thomas Woodrow Wilson (1856 - 1924)

Odpisz cnotę na straty, gdy wejdziesz do mojej chaty. Jan Sztaudynger


Komentarze
Polityka Prywatności