Mężczyzna lubi cudze żony, ale woli własnych synów. Przysłowie gruzińskie

Kochać coś, to pragnąć aby to żyło. Konfucjusz)

Qui gladio ferit, gladio perit - kto mieczem wojuje od miecza ginie.

Paragraf jest rozkochany w swojej sprawiedliwości.

Każdy przedmiot spada tak, aby spowodować jak największe szkody. Z praw Murphy'ego

Żonie zwykle nie podoba się to, co dostaje ode mnie na Boże Narodzenie, wobec tego stale odgrażałem się, że coś z tym trzeba zrobić, no i wreszcie postanowiłem, że zacznę jej dawać to, na co ja mam ochotę, bo przecież gdybym nawet dostał to z powrotem, byłbym bardzo zadowolony. Ona miałaby dowód pamięci, a ja prezent. (s. 97) Robert Fulghum

Kto wierzy w dobroć człowieka, ten stwarza dobroć w człowieku. Jen Paul

Kto zdobył serce człowiecze, zdobył całego człowieka. św. Franciszek Salezy

A kto ma za nic małe rzeczy, wnet podupadnie. Syr 19,1

Nie staraj się zrozumieć wszystkiego, bo wszystko stanie się niezrozumiale. Demokryt z Abdery

Obstipui steteruntque com(ae) et vox faucibus haesit - zdrętwiałem, włosy moje stanęły dęba i głos mi zamarł w krtani. Wergiliusz


Komentarze
Polityka Prywatności