W szczęściu zawsze znajdziesz kawałek domowych pantofli Aldous Huxley (1894-1963), pisarka angielska. Aldous Huxley (1894-1963)

Nec teneras semper tutum captare puellas - nie zawsze jest bezpiecznie podrywać młode dziewczyny.

I szatan może cytować Pismo. Herbert George Wells

Biskupi są tylko narzędziami, a narzędzia mają to do siebie, że się zużywają. Jan Grzegorczyk, Adieu - przypadki księdza Grosera

Ten, co wciąż depce prawo, rzadko stoi mocno na nogach. Stanisław Jerzy Lec

Obojętność jest zemstą świata wobec miernot. Oscar Wilde

Nawet najlepsi nie uczą się sami miłości: aby przejść do porządku nad zmiennością ludzi, ich wadami, a zwłaszcza głupotą, trzeba posiąść tajemnicę miłości, której świat dzisiejszy nie zna. I dopóki nie odnajdzie tej tajemnicy, na próżno będziecie usiłowali zmienić ludzkie losy. Francois Mauriac

Siła naszych przekonań nie dowodzi ich słuszności. John Locke

Ganiąc jednego naprawisz stu. Owidiusz

Gdybym miał w tej sprawie coś do powiedzenia, uczyniłbym zaraźliwym zdrowie, a nie chorobę. Robert Gren Ingersoll

Nikt nie zwalcza wolności, zwalcza co najwyżej wolność innych. Karol Marks


Komentarze
Polityka Prywatności