Dzielny nauczyciel umie innych uczyć nawet tego, na czym sam się nie zna. Tadeusz Kotarbiński

Bis repetita placent - rzeczy powtórzone podobają się. Horacy

Niejeden ponosi konsekwencje czynów, przed którymi się cofnął. Wiesław Brudziński

Jałmużna przynosi ulgę temu, kto ją daje, a wyrządza zło temu, kto ją otrzymuje. Anatol France

Po szkodzie nawet i głupiec jest mądry.

Nie módlcie się o łatwe życie. Módlcie się, żebyście byli silniejszymi ludźmi. John F. Kennedy

Lepiej nie mówić nic, niż mówić to bez miłości. U. Ranke-Heinemann

Nie lęk, lecz powód do leku niechaj cię powstrzymuje od grzechów. Demokryt z Abdery

Gruboskórnych drażni najcieńsza aluzja. Stanisław Jerzy Lec (pierw. de Tusch - Letz, 1909-1966)

Pisz krwią, a dowiesz się, ze krew jest duchem. Friedrich Nietzsche

Niejeden mści się, zanim go skrzywdzą. Wiesław Brudziński


Komentarze
Polityka Prywatności