Dzięki miłości biedny jest bogaty. Z braku miłości bogaty jest biedny

Pisarz wie wszystko, chociaż nie zna się na niczym.

Niejeden spowiednik wymyśla nowe grzechy, aby mieć klientelę. Wiesław Brudziński

Nie wiedzieć źle, ale nie chcieć wiedzieć jeszcze gorzej. Przysłowie nigeryjskie

Weseli się serce, gdy daje i sobą się dzieli. Leopold Staff (1878 - 1957)

Dlaczego trzeba całego życia, by sobie uświadomić, że złowróżbne znaki pojawiają się równie często jak ptaki na czereśni? Jonathan Carroll - Zaślubiny patyków

Głęboko leżą korzenie głupoty. Cyceron

Nieraz już dowodzono, że dowodzenie nie wymaga dowodów. Jacek Wejroch

W czas sztormu steruj do jakiegokolwiek portu. Walter Scott

Starzejący się mężczyzna całą noc zabiera się do tego, co niegdyś robił przez całą noc.

Nervus belli pecunia - pieniądz jest nerwem wojny. Cyceron


Komentarze
Polityka Prywatności