Co wolno Jowiszowi, tego nie wolno wołowi.

Żal, jeśli człowieczeństwo jest tylko cienką powłoką dla bestii.

Prawdziwi przyjaciele razem szukają samotności. Bonnard Abel

Odważnie i szczerze. (Audacter et sincere). (Audacter et sincere)

Res iudicata pro veritate accipitur - rozstrzygnięcie sądowe przyjmuje się za prawdziwe.

Semper paratus - zawsze gotowy.

Prawdziwą wartość ma jedynie szacunek wroga. Antoine de Saint-Exupery

Cierpienie jest rzeczywistością straszną i czymś nieznośnym jest taki optymizm, który zło definiuje a priori jako mniejsze dobro. Henri Bergson

Pożyczając książki tracisz tylko te, które szczególnie chciałbyś zachować. Prawo Atwooda

Jeśli przestrasza cię praca, wspomnij nagrodę. św. Augustyn

Naucz się lubić bezsenne noce, jak dzieci lubią cierpkie owoce. Jan Sztaudynger


Komentarze
Polityka Prywatności